Piarista diák a világi iskola élén

hossz: 00:32:00

Tárgy: Egyházak, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 az intézményről beszél, felelevenítve a korábbi időket 2:01 korábban a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanított, ahonnan egy szülő hívására lett az intézmény igazgatója 3:22 az intézményt szinte a semmiből kellett felépíteni, folyamatosan bővítve az épületet, és a tanári kart 3:52 a Kádár-rendszer és az egyházi iskolák kapcsolatáról beszél, tanárként a politikai nyomást kevésbé érezte, a Rákosi-rendszerben azonban sokkal keményebb volt a hatalom beavatkozása, piarista diákként is lehetett érezni különbségeket 6:23 piarista diákként a bölcsész, a jogi és a tanári pálya ellenjavallt volt, ezért sokan mentek természettudományos pályára, ő is fizikát tanult az egyetemen, de egy állásra nem vették fel 8:49 a kutatás után elkezd tanítani, az első munkahelyén világnézeti okok miatt nem maradhatott, végül egy apácák által fenntartott iskolába vették fel 10:17 tanárként szintén kevésbé érezte a politikai nyomást, de pl. az érettségire kiküldött az ÁEH egy biztost 11:28 onnan a Fasori Gimnáziumba megy tanítani, a fizikusi diploma mellé megszerzi a tanári diplomát is 12:53 egyházi iskolák után egy teljesen más légkörbe kerül igazgatóként egy nem egyházi iskola élén 16:05 a katonaságot sportnak tekintette, az egyetem pedig részben lazább volt, részben azonban nem 18:21 építőtáborokba is el lehetett menni 21:10 az egyetemi oktatásra tér vissza, tanultak politikai gazdaságtant, filozófiatörténetet, és dialektikus marxizmust, valamint a munkásmozgalom történetét 25:31 a KISZ volt az egyetlen ifjúsági szervezet, a piaristáknál nem kellett belépni, ő sem lépett be soha a KISZ-be, az általános iskolában viszont volt úttörő 27:48 a gimnáziumban komolyan vették a nemzeti ünnepeket, március 15.-ét az egyetemen a diákok megpróbálták megtartani 29:27 az ifjúság akkori és mai helyzetét hasonlítja össze

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)

Interjúalany: Kovács Gyula, 1953, Budapest

Interjúalany foglalkozása: iskolaigazgató

Felvétel időpontja: 2011. January 12.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Tóth Melina Kiss Gábor-riporter Kuruczné Kiss Éva Gábor Éva Mária Forgács Attila

Feltöltötte: forgacsattila

Interjút készítő iskola: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola