Piknik '89

hossz: 00:29:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 gyerekként látta az 1956-os menekülőket, és ez a kép nagyon sokáig megmaradt az emlékezetében 1:45 az édesapja az államosított líceumban tanított, korábban az igazgatója is volt az intézménynek 3:45 a filmezés iránti érdeklődése már igen korán elkezdődött 6:06 mesél a Brennbergbányáról szóló filmmel kapcsolatos pártreakcióról 9:26 a Páneurópai Piknik megörökítése miatt a családi nyaralásról is hazajött, a piknik helyszínén a kép hasonló volt a határon, mint 1956-ban, megörökíti a német menekülőket 11:28 az évfordulókon még mindig részt vesz, tartja a kapcsolatot egyes családokkal 12:13 akkor egy torokszorító és egyben felemelő élmény volt a piknik, manapság az emlékezés megszépíti az eseményeket, a tíz éves évfordulóra egy dokumentumfilmet is készített a piknikről 16:47 a film sorsáról mesél, felajánlotta a filmet az osztrák televíziónak, akik felhasználták, és így a filmkockák bejárták az egész világot 19:30 a film révén számos nemzetközi kapcsolatra szert tett 21:32 hasonló horderejű eseményeket nem örökített meg, de a városban a rendszerváltás koráról sok felvételt készített 23:58 a felvételek mennyisége regisztert kíván, a felhalmozódott anyagokat pedig kutathatóvá szeretné tenni, egy részük már a könyvtárban és a levéltárban vannak 26:05 orvosként dolgozik, a filmezéssel való összehangolása komoly feladat

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: dr. Kárpáti György, 1949, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Egészségügy

Felvétel időpontja: 2010. October 13.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Balázs Szilvia Kuslits Katalin Kaposi László

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium