Polgár, történész, politikus

hossz: 00:37:00

Tárgy: ’50-es évek, 1956, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 4:09 Kapuváron érte őket utol a front, utána azonban nem mehettek vissza Nagyváradra, ezért Hajdúnánásra költöztek 7:03 a földjeik miatt kuláknak minősültek 7:40 visszaemlékezik az 1956-os napokra, kint volt a tüntetéseken is, a vagongyári munkások jártak a tüntetések élén, leszedték a vörös csillagot 11:29 a forradalmat követő megtorlás nem érintette közvetlenül a családot 12:53 történészi pályafutása során találkozott akadályokkal, pl. nem mindig tudott kutatni bizonyos anyagokat 16:15 a döntés hozatalban megmutatkozott a kényszerpálya, mesél a további jeleiről a diktatúrának 20:38 kialakult egy sajátos kettős beszéd a mindennapokról 22:52 az értelmiségi lét háttérbe szorult a munkás-paraszti állapothoz képest 24:06 a határon túli magyarokról nem beszéltek, ő sokszor járt Erdélyben 26:42 a rendszerváltás előtt beszél az 1968-as, és az 1980-81-es lengyel tapasztalatokról 30:41 a helyi MDF elnöke volt, mesél erről az időről 37:09 a magyar társadalom egy többpárti rendszer alapján épült fel a kommunizmus után.

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól

Interjúalany: Dr. Nyakas Miklós, 1942, Gyula

Interjúalany foglalkozása: történész, múzeumigazgató (Politika, Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. March 1.

Felvétel helyszíne: Hajdúböszörmény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Molnár Dorottya Gellén Fruzsina Magi Csaba Oláh Tibor

Feltöltötte: magics

Interjút készítő iskola: Bocskai István Gimnázium