Provokácíók és letartóztatások

hossz: 00:47:00

Tárgy: 1956, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, szülei zsellérek voltak 2:54 felidézi iskolai élményeit 4:00 Nagybátonyba került, ott tanult, dolgozott 7:48 a forradalom előtt a falusiakból napszámost csinált a TSZ 8:39 mesél az 1956-os emlékeiről, a budapesti problémákról hallomásból értesültek 10:23 őt választották a helyi munkástanács elnökévé 18:01 provokátorok is jöttek, közben ők is jártak kétszer Budapesten 22:36 éjszaka bejöttek az oroszok, őt letartóztatták, de végül elengedik 28:11 Budapestre is elment, rommá volt lőve a város, de látták a Sztálin-szobor két csizmáját 32:26 ahogy hazajött, letartóztatták 35:19 folyamatosan fenyegették, hogy meg fogják ölni, mesél a börtönbeli eseményekről 38:20 másodfokon 12 évre ítélik egy zárt tárgyaláson, amíg börtönben volt, addig a családot megbélyegezték 42:07 a börtönben is provokálták őket, hogy legyen okuk bántani őket 45:09 szerinte nem volt rendszerváltás

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről

Interjúalany: Jecsmenik Andor, 1926, Salgótarján

Interjúalany foglalkozása: segédmunás, fémforgácsoló (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. April 4.

Felvétel helyszíne: Salgótarján

Feldolgozásban résztvevő személyek: Fenyvesi Marianna, Galcsik Róbert, Kelemen Gábor

Feltöltötte: Domonkos Ferenc

Interjút készítő iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium