Recsken

hossz: 00:51:09

Tárgy: ’50-es évek, Recsk, Kényszemunkatábor

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmondja, hogy hogyan jutott tévedésből a recski kényszermunkatáborba. Mesél a táborban töltött időről, a tábor mindennapjairól. Szól a táborból való szabadulásáról, az oroszlányi szénbányába való átkerüléséről és a társadalomba való visszailleszkedéséről is. 0:55--hogyan került tévedésből Recskre; 3:13--miért vádolták kémkedéssel; 4:10--a recski tábor működése, hogyan ítélték el utána mégegyszer; 6:39--hogyan próbáltak meg néhányan megszökni Recskről; 9:28--hogyan teltek a hétköznapjaik, milyen volt a munkájuk; 12:13--fogolykínzások, a kényszermunkatábor fogdája, emlékei Faludy Györgyről; 18:46--hogyan változtak a viszonyok az idő múlásával a munkatáborban; 24:24--milyen körülmények között aludtak, mit ettek, hogyan változott a koszt az évek során; 29:30--hogyan lehetett a más barakkokban lakókkal ismerkedni, hogyan tanulták meg Faludy verseit; 32:9--milyen más híres emberekkel volt még együtt Recsken, kik kerültek Recskre; 33:5--a büntetőszázad; 33:24--szabadonbocsájtásuk, hogyan került az oroszlányi szénbányába egy új ítélet alapján; 36:17--mennyire lehetett beszélni a munkatáborról a szabadulásuk után; 37:33--hogyan zajlott a visszailleszkedés a munkatábor után, munkája; 42:25--milyen utóhatásai voltak a Recsken töltött éveknek 44:50--hogyan lett a II. világháború után szociáldemokratából párttag, és hogyan minősítették vissza párttagságért jelenkezőnek; 45:11--a különböző brigádok működése

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (pártok, egyházi szervezetek, szakszervezetek, népi kollégiumok, választások)
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Vajkó Pál, 1926, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Ipar

Felvétel időpontja: 2011. March 2.

Feltöltötte: Kulcsár Gábor

Interjút készítő iskola: Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium