Rendszerváltás Tatán

hossz: 00:45:00

Tárgy: Rendszerváltás, Hétköznapi szocializmus, Pártélet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, gyerekként pl. a teheneket legeltette, vagy besegített a ház körüli munkában 6:42 édesapja csendőr volt, a családot eleinte megkülönböztetés érte emiatt 9:48 a fiatalok és a saját szabadidős tevékenységeit idézi fel 16:14 a későbbi feleségével együtt jelentkeztek egyetemre, de előfelvételivel elvitték katonának, matematika-ábrázoló geometria szakon szerzett diplomát 23:38 1975-ben kapott állást Tatán a gimnáziumban 24:31 volt úttörő és KISZ-tag is, de ennek a politikai vetülete számukra csekély volt 28:46 1978-ban hívták, hogy legyen párttag és belépett 30:55 rendszerváltásban senki nem gondolkodott, de Gorbacsov fellépése a változás reményét felcsillantotta 32:09 szakszervezeti vezető is lett, ezen keresztül is belesodródott a közéletbe, például az MDF megalakulását is figyelemmel kísérte, aláírta az MDF belépési nyilatkozatát is 37:43 az első kerekasztal-tárgyaláson még az MDF oldalán vett részt, de a párttá szerveződés során maradt az MSZMP-ben 40:30 eredendően baloldali gondolkodású volt, ezért az MSZP-ben politizált tovább 42:41 1990-ben önkormányzati képviselő lett Tatán, 1994-ben az MSZP színeiben szerzett parlamenti mandátumot

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Tatai-Tóth András, 1948, Gyermely

Interjúalany foglalkozása: középiskolai tanár, iskola igazgató, országgyűlési képviselő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. April 2.

Felvétel helyszíne: Tata

Feltöltötte: Közg-Poli

Interjút készítő iskola: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola