Rockzenészként a tanári pályán

hossz: 00:25:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Rendszerváltás, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Ratkó-korszakról (0:27), családjáról, születési helyéről (1:37), fiatalkori munkáiról (3:56), tanulmányairól (5:55), zenei pályafutása kezdeteiről (6:19), a diákéletről, a társadalmi munkáról, főiskolai és egyetemi tanulmányairól (6:49), a korabeli klubéletről (10:49), a kötelező KISZ-tagságról (13:30), a három T-ről és a szocialista kultúrpolitika sajátosságairól (14:12), a Gőzerő nevű, világzenét játszó zenekarról (16:01), a rendszerváltásról (19:47), együtteseiről, a zeneipar változásairól (21:33).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Bajnóczi Sándor, 1955, Szeged

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. March 3.

Felvétel helyszíne: Szeged

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kun Zsuzsanna, Nagy Bernadett - tanulók Halász Ervin - tanár Mészáros Imre - oktatástechnikus

Feltöltötte: halasze

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola