Rólunk elfeledkeztek

hossz: 00:46:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, 1:38 kitelepítik őket, mesél a kitelepítés napjáról 7:00 a ruhák közül sem vihettek sokat, a rendőr ellenőrizte őket, a házat az ÁVÓ őrizte, az édesapját bántalmazták 9:18 bevagonírozták a környéken lévőket 15:32 megérkezésük után gyalog hajtották őket a kijelölt tanyára, üres raktárba, magtárba terelték az embereket 19:59 aratási munkára fogták az ott lévőket 26:16 az aratás végeztével más munkákra irányítják át őket, közben maguknak készítenek lakhelyet vályogból télire, ebben a kis vályogépületben laktak nagyon sűrűn, (34:00) beszél a sivár élelmezésről is 35:57 megpróbálják beszervezni, nem egyezik bele, büntetőmunkára fogják 38:37 beszél a tábori kikapcsolódásról, a zenékről 41:32 1953 októberéig maradtak a hortobágyi táborban, az otthonukból tanácsházát csináltak, javaikat szétlopták, így máshova kellett költözniük, Pécsre költöztek 44:45 nem minden munkát vállalhattak el, eleinte pl. krumplit válogattak

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: Horváth Józsefné, 1934, Drávagárdony

Interjúalany foglalkozása: pénzügyi előadó; (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. September 30.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Andok Zsuzsa, Märcz Gabriella

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium