Salgótarján az ötvenes években

hossz: 00:24:00

Tárgy: 1956, Hétköznapi szocializmus, ’50-es évek

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, az első emlékei a bombázásokhoz fűződnek 1:25 felidézi az 1956-os eseményeket, december 8.-án a gyárakból több ezer ember tüntetett, mikor belelőttek a tömegbe 6:58 a lövöldözés nagyjából nyolc percig tartott, az emberek többsége menekült, a cigányok is kimentek tüntetni, nem volt különbség köztük és a magyarok között 8:26 a megtorlásokról nem nagyon értesült, a család nehezen élte meg ötvenhatot, mert két bátyja is Pesten volt katona 11:34 a munka folytatódott volna a történtek után, de elszabotálták am unkát, nem jött rendelés sem 12:40 Salgótarján 1956 után kezdett igazán fejlődni, mesél a gyári munkáról 14:51 a rendszerváltástól nem azt várták, hogy csak egy szűk réteg tud jól élni, az üveggyártás termékeit szerte a világon el tudták adni 18:28 a rendszerváltás miatt szűntek meg a munkahelyek 19:06 a fizetésből félre tudtak rakni 23:41 negyven évig félrevezették az embereket 56-ról, hogy az ellenforradalom volt

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Bucsek Béla, 1939, Salgótarján

Interjúalany foglalkozása: gyári munkás (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. May 21.

Felvétel helyszíne: Salgótarján

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kis Domonkos László Veres László

Feltöltötte: bodiszoltan

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM