"Sok érdekes ember, sok érdekes sors"

hossz: 00:44:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy 1989 nyarán a Fertő-tó strandján dolgozott. Tanúja volt a határvédelmi rendszer leszerelésének. (03:24) Sok keletnémet próbált meg ezután úszva vagy a nádason keresztül átjutni a határon. (06:16) Sokaknak segített: szállást adott, útbaigazított. (10:06) Elmondja a Páneurópai piknik történéseit. Utána a katonák újra szigorúbban őrizték a határt, de még így is tömegesen szöktek át a keletnémetek Ausztriába, az osztrákok és a magyarok is segítették őket. (24:20) Az eseményekről több nyugati újság is tudósított. Tolmácsként segítette a riportereket. (31:06) Később különböző módokon az átszökött családok hálából próbálták támogatni az interjúalanyt. (33:32) Elmeséli a különböző szökési módokat, hogyan fogták el a határőrök az egyik általa segített németet. (43:58)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Baltigh Jenőné, 1925, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Egészségügy

Felvétel időpontja: 2010. November 24.

Felvétel helyszíne: Fertőrákos

Feldolgozásban résztvevő személyek: Tóth Petra, Kónyi-Kiss Petra

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium