Somogyországtól Normandiáig

hossz: 00:30:07

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Levente Mozgalom

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli, hogy leventeként hogyan szállították el őt és társait a II. világháború alatt Németországba, majd Franciaországba. Elmondja, hogy hogyan kerültek hadifogságba és mi történt velük ezt követően. 0:11--születés, iskolái, inasévei; 1:16--hogyan viszik el őt és leventetársait a II. világháború alatt Németországba, és mit kellett itt csinálnia; 3:7--merre szállítják tovább őket, hol szálltak meg; 5:25--hogyan került Normandiába a szövetségesek partraszállása idején, hogyan igazoltatták őket a szövetséges erők, milyen körülmények között éltek, mit ettek, mit dolgoztak; 10:42--hogyan került hadifogságba, milyenek voltak ott a hétköznapok; 14:35--hogyan viszik tovább őket a Maginot-vonalhoz és mit csináltak itt; 17:30--kik voltak az idegenlégiósok; 20:11--hogyan került bartáságba az egyik magyar származású légióssal és hogyan került egy francia parasztcsaládhoz dolgozni; 29:11--hogyan került haza

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Nemes Ferenc, 1926, Karád

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. April 21.

Felvétel helyszíne: Taszár

Feltöltötte: Lorántffy

Interjút készítő iskola: Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium