Stefánovics Sándor életútja

hossz: 00:45:00

Tárgy: II. világháború, tanítói pálya, 1956-os események, 50-es és 60-as évek

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a családjáról, gyermekkoráról, a bajai főiskolán eltöltött éveiről, az 1956-os forradalomhelyi hatásairól, az 1950-es és 1960-as évekről, valamint a tanítói pályája alakulásáról. 0:21--születés, család, a földosztás hatása a megélhetésükre, iskolák és a gyermekként a családi tanyán végzett munkák 3:53--hittanoktatás, milyen veszélyekkel járt ez a korban 6:20--a bajai tanítóképzőben töltött évei 7:50--emlékei a II. világháborúról, a kozákok beszállásolása, légitámadások 10:32--emlékei az 1956-os bajai eseményekről, disszidáló osztálytársairól 17:00--élet az 1956-os években, a téeszesítés, a háztáji gazdaságok, a fizetések értéke, az eslő TV, rádió 22:30--munkája tanárként 24:54--emlékei a román forradalomról 26:25--emlékei a rendszerváltásról, mi a lényege, mennyiben változtatta meg a mindennapi életet 31:00--családi emlékek az I. és II. világháborúról 32:56--miért lett tanító, milyen volt ekkoriban egy iskola, milyen volt az iskolai nevelés 39:15--házasságai, családi viszonyai 40:56--emlékei a délszláv háborúról

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről

Interjúalany: Stefánovics Sándor, 1940, Madaras

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. June 30.

Felvétel helyszíne: Jánoshalma

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1. Stefánovits Bernadett 2. Kiss Hajnalka 3. Rácskai Bence 4. Kéfer Tímea

Feltöltötte: nikli

Interjút készítő iskola: Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium