Svábok voltunk, azért vittek el

hossz: 00:28:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Gulág-málenkij robot, 1956

Interjú rövid leírása: Bergmann Antal Vilmos sváb családban született Nagymaroson,1926-ban. A település lakóit 16-tól 45 éves korig az oroszok kényszermunkára hurcolták 1945-ben. Ukrajnában, egy szénbányában embertelen körülmények között dolgoztak a rabok, az elhurcoltak fele elpusztult. 1947-ben tér haza. Házukat elkobozták. A történtekről nem lehetett beszélni.1956-ban Pesten dolgozott. Szemtanúja az eseményeknek, de nem vesz részt a forradalomban. 00-00.50 Család bemutatása 00.50-3.50 A deportálás körülményei 3.50-16.40 A kényszermunka körülményei: a bánya, élelmezés, kapcsolat a helyi lakosokkal 16.40-20 Szabadulás.Hazaút. Szökés a debreceni internáló táborból.Otthoni fogadtatás. 20-25.30 A házukat elkobozzák. 25.30-26.50 Az 56-os forradalom 26.50-27.31 A nyugdíjig a postán dolgozott, jelenleg Kiskőrösön él egy szeretetotthonban.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről

Interjúalany: Bergmann Antal Vilmos, 1926, Nagymaros

Interjúalany foglalkozása: postai dolgozó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. May 26.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Baranyi Zoltán Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma