Szabadkától Karlsruhéig

hossz: 00:30:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról és lakhelyeiről (0:05). Szól oktatásáról, különösen a magyar, szerb és eszperantó nyelvek tanításáról és a művelődési szokásokról (2:05). Szól középfokú oktatásáról és szakképzéséről, valamint arról, hogyan helyezkedett el és állt saját lábára (8:33). Egy gazdasági visszaesés miatt elköltözött, majd elkezdte katonai szolgálatát a macedóniai Skopjéban, ahol megfigyelte, hogy élnek az ottaniak, például azt a különös szokásukat, hogy tehenet patkolnak (10:12). Beszél arról, mennyit érzékeltek az 1956-os magyarországi forradalomból (14:45), valamint arról, hogyan kapcsolódott be Jugoszláviában a munkás önigazgatásba (16:28). Szól arról, hogyan égett le a fémipari vállalat, ahol dolgozott, milyen bürokratikus nehézségeik voltak, és hogyan váltak egészen nagy céggé (18:38). Elmeséli, hogy egy gazdasági válság és korrupciós ügyek napvilágra kerülésével a cég nagy bajba jutott, valamint azt, hogy reakcióként megszüntették a munkás önigazgatást és az ellenőrző bizottságot, nehogy még nagyobb visszaélések derüljenek ki (22:05). Beszél a tagköztársaságok függetlenségi törekvéseiről, a hadsereg szerb jellegéről, és a polgárháború kitöréséről (24:22). Lánya esküvőjére Németországba látogattak, majd a háborút figyelve látták, hogy nem érdemes visszamenni, így menekültstátuszért folyamodtak a karlsruhei menekülttáborban (26:00).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: N. L., 1949, Szabadka, Vajdaság

Interjúalany foglalkozása: gépbeállító (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. November 21.

Felvétel helyszíne: Győrszemere

Feldolgozásban résztvevő személyek: Mezei Bálint, Pintér Zsuzsa, Berta Somogyi Tamás

Feltöltötte: bstamas

Interjút készítő iskola: Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda