Szakmunkásból a tanárig

hossz: 00:40:00

Tárgy: Propaganda

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja „Nyugat-imádó” volt, ezért inkább hitt a neki, mint az oktatásban tanított rohadó kapitalizmusnak 2:45 az ötvenes években nem nélkülöztek, édesapja vasesztergályos volt, és ő csak egyedüli gyerek, így nem okozott gondot a nevelése 5:50 Szegeden járt középiskolába; mesél arról, hogy édesapja miért nem lépett be a kommunista pártba, a Gulagokról is feleleveníti a szerzett ismeretanyagát 15:30 itthon Magyarországon erről beszélni nem lehetett 19:15 édesapja halála miatt nem ment főiskolára, így villanyszerelő lett 21:10 a díszszázadban volt katona, mesél a katonaévekről 28:24 a katonaság után az állami gazdasághoz ment vissza dolgozni, de hamar munkahelyet váltott, és a szakmunkásképzőben lett karbantartó 31:30 tíz év után átsorolták oktatónak, viszont nem volt felsőfokú végzettsége, ezért a rendszerváltozás után leépítették azokat, akiknek nem volt, de őt szerencsére nem 36:15 összehasonlítja a rendszerváltás előtti és utáni szakképzést

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Kovács József, 1946, Mezőhegyes

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. February 21.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vas ádám, Czibolya Kálmán, farkas Éva, Verók Laura, Takács Vivien

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium