Szanálás

hossz: 00:43:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), ’50-es évek

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér 0:42 egy gazdasági iskolában laktak Derecskén, sokszor volt légiriadó, a német katonák is ott voltak elszállásolva, ezért őket is kivitték a riadó alatt a határban 2:01 a férje Szolnokon volt légvédelmi katona, néha-néha hazajárt, de mikor bevonultak az oroszok, így közel egy évig távol voltak egymástól, később hazaköltözött 8:03 két orosz katona tört be hozzájuk, mikor az orosz katonák bevonultak, egy nőt el is vittek magukkal, ő egy gödörben bújt el 11:20 először vissza akartak menekülni a faluba a katonák elől, de végül a malomban húzódtak meg 19:24 a debreceni bombázás után a város egy csatatérre hasonlított 26:30 a háború után sikerült hamar munkát találni, és a családjukból senki nem halt meg a háborúban 28:23 a malomban bőséggel volt liszt, így tudtak élelmet szerezni és főzni 31:00 mesél arról, hogy elvették a házukat, szanálás miatt 34:52 1956-ra emlékezik vissza 37:36 a Kádár-korszakban jobban lehetett élni, mint a Rákosi-rendszerben, volt például gyes, a Rákosi-korszak kulákokat érő zaklatásáról és a téeszesítésről is mesél

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Marcin Imréné Homoki Piroska, 1913, Derecske

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 30.

Felvétel helyszíne: Debrecen

Feldolgozásban résztvevő személyek: Laczovics Szabolcs Veres László

Feltöltötte: bodiszoltan

Interjút készítő iskola: SZENT JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM