Származás és karrier

hossz: 00:30:00

Tárgy: Egyházak, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja evangélikus lelkész volt 4:40 Gyömrőre került tanítani, de lelkészgyerekként sokszor érte hátrány a származása miatt 8:35 voltak KISZ-tagok és úttörők, mert a szüleik nem akarták elzárni őket a világtól, voltak a Szovjetunióban építőtáborban 16:00 nem érezték semminek a hiányát 18:44 az úttörőmozgalomban sem az eszmeiséget nézték, hanem a közösségi elfoglaltságot 25:15 mesél arról, hogy édesapja hogyan próbálta meg a parókiát felújítani, és erre forrást teremteni

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Szende Márta, 1944, Lajoskomárom

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató (Egyház, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. December 9.

Felvétel helyszíne: Gyömrő

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bagdi Richárd

Feltöltötte: forgacsattila

Interjút készítő iskola: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola