Szegények voltunk - munkatáborban

hossz: 00:43:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany szól születéséről, szegény családjáról (0:08), majd rátér arra, hogy sváb származásúként hogyan terelték őket össze az iskolában, hogy elvigyék. Azokat, akik elbújtak, azzal fenyegették meg, hogy helyettük a családtagjaikat viszik el (1:00). Elmeséli a bevagonírozást (4:00), majd a megérkezést, azt, hogy fagyott deszkából priccseket csináltak, és szétosztották az embereket különböző munkákra (6:05). Szól a higanybányáról (8:25), majd a betongyárról, és arról, hogy az idősebb oroszok kedvelték a magyarokat, a fiatalok azonban nem (9:20). Szól a tetűről és a poloskákról, a tisztálkodásról (11:24). Elmeséli, hogyan próbált meg a testvérével megszökni, hogyan tették őket ideigelenesen egy német lágerbe, ami viszonylag jobb volt, majd hogyan hallgatták ki őket (13:55). szól a tábor leégéséről, őket vádolták a gyújtogatással, és ezért meg akarták őket tizedelni. Mikor az oroszok rájöttek, hogy a fűrészpor-szigetelés gyulladt ki, ettől elálltak (18:00). Szól arról, hogy a lányok is egy közeli lágerben voltak (20:10), majd az orosz katonákról (22:30). Arról is szól, hogy a végén már fizetést is kaptak, amit helyben kellett elkölteni. Elmondja, hogy az oroszok csak ötösével tudtak számolni, vagy abakusszal. A könyvelő osztotta ki a pénzeket, de sok volt a zsebtolvajlás (23:00). Szól a temetésekről, betegségekről (25:30), majd a higanygőz veszélyeiről (27:42). Furcsa volt hazajönni öt év után, ahol megint a mezőgazdasággal kezdett foglalkozni (29:00). Szól bátyja amerikai hadifogságáról, a családdal való kapcsolattartásról (31:35), valamint arról, hogy a környékükről csak a katolikusokat vitték el, a reformátusokat és a románokat nem (34:15). Beszél arról, hogy kikkel tartja a kapcsolatot a régi táborlakók közül (35:35), valamint arról, hogy mennyire tanult meg oroszul és milyenek voltak az oroszok (38:50)..

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről

Interjúalany: Csizmár Antal, 1927, Kaplony

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Kaplony

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kind Antónia, Tircsi Richárd

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon