Szegényparasztból főmérnök – Egy műszaki értelmiségi útja a Kádár-korszakban

hossz: 00:46:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, ’50-es évek, 1956

Interjú rövid leírása: Szabó János Kiskőrösön született szegényparaszt családban. Gépipari technikumban tanult Budapesten. A Műegyetem Gépészmérnöki Karán diplomázott, az egyetemi évek alatt könnyűzenei és kulturális programok szervezésével is foglalkozott. Főmérnökként nagy szerepe volt a kiskőrösi IGV felvirágoztatásában. Az interjúban mélyen elemzi a szocialista gazdálkodás csődjét az IGV működésén keresztül. (00:00-01:00) a születés körülményei, orosz megszállás; (01:00-04:00) '50-es évek, terménybeszolgáltatás, rejtegetés, szegénység; (04:00-16:50) az '56-os forradalom helyi eseményei egy gyermek szemszögéből; (16:50-25:21) technikumi és egyetemi tanulmányok, kulturális élet az egyetemen, a beat-korszak; (25:21-29:00) első munkahely Kalocsán, szakmai karrier kezdete, szembesülés a nyugati technológiával; (29:00-41:40) IGV: egy szocialista nagyvállalat virágzása és csődje; (41:40-45:58) a jogutód telefongyár felszámolása a rendszerváltás kapcsán.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Szabó János, 1944, Kiskőrös

Interjúalany foglalkozása: gépészmérnök (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. February 14.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Polereczki Fanni Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma