Szentkút szerepe a nógrádiak vallásos életében

hossz: 00:44:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, annak légköréről, és azokról a tapasztalatokról, ami a ferences rend felé terelte életét (0:30). Szól oktatásáról a győri ferences gimnáziumban, majd a teológiai főiskolán és az ELTE-n, valamint hit és tudomány egymást támogató viszonyáról (4:02). Beszél a zarándoklatnak az egyházban és a kultúrtörténetben betöltött szerepéről (06:30), majd beszámol Szentkút zarándokhelyének történetéről, a két világháború közötti felvirágzásról (9:50). Szól a Rákosi-rendszer egyházüldözéséről, a szerzetesrendek feloszlatásáról, a kitelepítésekről és államosításokról (12:34). Külön leírja Szentkút államosítását (17:32) és a Kádár-korszak elnyomó tevékenységét (18:40). Szól arról, hogyan kapta vissza a rend a javait (22:16), majd arról, hogy milyen szerepe lehet a jövőben a zarándokhelynek (24:00). Beszél Szentkút művészettörténeti értékéről, és arról, miként vált nemzeti zarándokhellyé (27:02). Beszél a szlovák-magyar közös imanapokról, a két nép megbéküléséről (32:02), valamint az egyház mai szerepéről és a papi hivatások helyzetéről (35:18).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.13. Politika és egyház viszonyáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kálmán Peregrin, 1976, Érd

Interjúalany foglalkozása: ferences szerzetes (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. March 25.

Felvétel helyszíne: Salgótarján

Feldolgozásban résztvevő személyek: A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulói: Uhrin Kitti, Berki Andrea, és tanárai: Lénárt László, Kiss Kitti, Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM