Szétszóródva a világban

hossz: 00:29:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 1943-ban született, a hatvani általános iskolába járt, 1956-ban disszidált, de 1959-ben hazatért, ekkor újra visszatért iskolába(0:10).1945-ben édesapját internálták, ennek történetét meséli el(0:55).Édesanyja pedagógus volt. 1956-ban a családja szétszakadt, erről beszél az interjúalany(2:30).Az 1956-os események utáni disszidálásuk nem ment könnyen, erre emlékszik vissza László Csaba(4:10).Miután Venezuelába jutottak az interjúalany öccse egy spanyol papi kollégiumba került, míg László Csaba kétkezi munkából tartotta fent magát(8:43).17 évesen, 1959-ben jöttek haza, mivel nagyon nehezen kaptak munkát, gyötörte a honvágy és Magyarországon is amnesztiát hirdettek a disszidensekkel szemben(10:40).Itthon egy látszatamnesztia fogadta, szinte végig megkülönböztették '56-os múltja miatt. Ez kihatott taulmányaira is, erről hallhatjuk személyes történetét(12:43).A szigetvári konzervgyárba került műszakvezetőnek, majd 1964-ben be kellett vonulnia a hadseregbe, de mivel a felsőoktatásba jelentkezett, hamar le is szerelt(17:53).Az üzemmérnöki képzés után kertészeti egyetemi képzést is kapott(20:17).1969-ban megnősült(20:36).Korábban 1956-os múltja és édesapja 1945 előtti tisztviselői múltja miatt azt tanácsolták az interjúalanynak, hogy kerülje Hatvant(21:04).A rendszerváltást megelőzően a hatvani konzervgyárban dolgozott, majd a dunakeszi és budapesti konzervgyárakba került(22:25).A rendszerváltás nem rázta meg, nem érintették a változások(23:46).Az édesanyja és testvére ott maradt Venezuelában. Az ő sorsukról mesél(24:43).Fogalommagyarázat(28:01).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: László Csaba, 1943, Pásztó

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. April 4.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Walter Monika, Friedrich Tünde, Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola