Szobafestőként dolgoztam

hossz: 00:32:00

Tárgy: Kádár-korszak, rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a második világháborúval kapcsolatos családi élményekről (0:27), költözésükről, iskolai élményeiről (1:35), az iskola elvégzése utáni elhelyezkedésről (3:26). Később a KTSZ-be került (5:30), majd kisiparos lett (6:29), és említést tesz a rendszerváltás utáni munkájáról is (6:45). Elemzi a kisiparosok helyzetét a második világháborútól kezdve napjainkig (8:55). Mesél arról, mi szeretett volna lenni gyerekkorában (26:25), végül a rendszerváltás utáni feladatai közül említ néhányat (28:42).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Gőgös István, 1943, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas szobafestő (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. March 1.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gőgös István, Derecskeyné Sipos Etelka, Kiss Attiláné, Bíró György

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola