Szociáldemokráciáért

hossz: 00:36:00

Tárgy: Rendszerváltás, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1989-ben az MSZDP egyik alapító tagja volt (0:22). Elmondja, melyek azok a társadalmi és politikai értékek, amiket a szociáldemokraták vallanak (4:02). Szól a párt megalakulásáról, és arról, hogy először feladatokat osztottak ki, s pozíciókat csak azután, hogy volt már rendes tagság, ami megválaszthatta azokat (5:35). Szól az MSZDP tevékenységéről a rendszerváltásban (9:00), illetve ennek végeredményben nem túl sikeres kimeneteléről, a szociáldemokrata értékek elhalványulásáról (13:00). Magát a rendszerváltást is értékeli a demokrácia, valamint a kapitalizmus megszilárdulása szempontjából (14:25). Szól arról, miért nem próbálta meg újjászervezni a pártot, vagy belépni egy másika (19:12). Feleleveníti a rendszerváltás eseményeit, az MSZDP szerepét, különösen az 1989-i március 15. megszervezését (22:40). Szól arról, hogy a Kádár-korszak második felében áruházigazgató volt, valamint arról, hogy bármit nyereségessé lehet tenni, még a kedvezőtlen feltételek ellenére is (28:16). Végül a rendszerváltást és az azóta eltelt időket értékeli helyi szempontból (31:24), valamint hobbijáról, az autóversenyzésről szól, amiben egyike volt az elsőknek az országban (32:50).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Nyitray Béla, 1950, Pécs

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. April 27.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Baracs Nóra, Varga Árpád, Erdős Zoltán

Feltöltötte: szechenyi-pecs

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola