Szőcs Péter életútja

hossz: 00:45:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról és tanulóéveiről, a romániai magyar oktatással szoros összefüggésben (0:41). A prágai tavasz során fokozódó feszültségekről (12:17), a Caeusescu-rendszer kiépüléséről (15:11), és a Securitate működéséről (21:48). Később az 1989-es forradalmat (25:58) és a 2004. decemberi népszavazást értékeli (32:50).

Említett időszakok, témák:
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Szőcs Péter, 1950, Gyimesbükk (Bako megye, Románia)

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2010. June 25.

Felvétel helyszíne: Jánoshalma

Feldolgozásban résztvevő személyek: 1. Nagy Andrásné 2. Kiss Hajnalka 3. Molnár Ádám 4. Tóth Edit

Feltöltötte: nikli

Interjút készítő iskola: Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium