Szovjet megszálló katonák

hossz: 00:44:00

Tárgy: Szovjet megszállók

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1933-ban született Budapesten. Édesanyja egyedül kezdte nevelni, majd néhány hónap után Kiskunfélegyházára került a nagyszülőkhöz. (02:44) Beszél a Horthy-korszak végének iskolarendszeréről. Az elemi alsóbb osztályaiban egy tanító volt, később minden osztály külön tanárt kapott. Az elemiből 4 év után polgári iskolába, gimnáziumba lehetett tovább tanulni, 6 év után pedig inasnak állhattak a fiatalok. (09:24) A II. világháborút gyerekként élte át, 1944. október közepén érte el Kiskunfélegyházát a front. A magyar és német csapatok felkészültek a város védelmére, de a szovjet tüzérség hamar szétverte őket, sok épület is találatot kapott. 3-4 nap alatt elfoglalták a szovjetek a várost. Utána a katonák átkutattak minden házat németek után. Elmondja az orosz katonák kinézetét, viselkedését. (16:22) A front átvonulása után a tanítás született, a város romokbam, kifosztottan hevert. Az orosz katonák egy része megszállóként helyben maradt. Ezek tisztábbak voltak, mint a harcoló alakulatok, de több idejük volt lopni, zsarolni, inni, sok nőt megerőszakoltak. (22:20) A gyerekeket viszont nagyon szerették az szovjetek, foglalkoztak velük. Az interjúalany is sok orosz szót tanult meg tőlük, ez az egyetemen még sokat segített. (23:22) Beszél az 56-os eseményekről. Az interjúalany 1956. október 1-én, az egyetem elvégzése után kapta meg a katonai behívót Budapestre. Örült a forradalomnak, de társaival együtt laktanyafogságba zárták. Október végén ez megszűnt, de mire a kiskatonák csatlakozhattak volna a forradalomhoz, már megjelentek a szovjetek. A legtöbben megpróbáltak hazaszökni. (36:10) Az interjúalany bajtársa apósánál tudta meghúzni magát. A harcok után látták a lerombolt Budapestet. (41:28) November 15-én tudta átvenni új igazolványait, ekkortól hivatalosan sem volt katona, januárban már dolgozott. Beszél Budapest újjáépítéséről. (44:10)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről

Interjúalany: C. N., 1933, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas építészmérnök (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. January 2.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium