Tállyai borkultúra

hossz: 00:30:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél tanulmányairól, melyet egy ideig félbeszakított a második világháború (0:42). Megemlíti az államosításokat (1:57), gimnáziumi felvételének megakadályozását (2:26), a katonaságról, gépkocsivezetői végzettségéről, elhelyezkedéséről (4:12), bortermelői munkájáról (5:53), a korabeli tállyai szüretekről (8:25), a bortermelés helyzetéről a szocializmus alatt, valamint a rendszerváltás óta (14:28), a mezőgazdasági munkákról, szőlőtermelésről (16:28), vincellér nagyapjáról (21:30), a borfogyasztási szokásokról (28:07).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Hornyák László, 1938, Szegilong

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 6.

Feltöltötte: Zrinyiilona

Interjút készítő iskola: Zrínyi Ilona Gimnázium