Taní-tani

hossz: 00:46:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), 1956, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a II. világháborút érintő emlékeiről, különös tekintettel a zsidók elhurcolására (0:28). Szól arról, hogy a szovjetek elvonulása után visszatérhettek lakhelyükre, és szembesültek azzal, milyen pusztításokat okozott a háború (6:43). Beszél a háború utáni évek nélkülözéseiről, az inflációról és a cserekereskedelem megindulásáról (8:02). Hosszan beszél Cigánd szokásairól, a hagyományos vidéki életkörülményekről, a Tiszán való átkelésről, a hagyományos mosásról és vasalásról (10:08). Rátér tanulóéveire, az oktatás 1945-ös megindulására (15:46). Beszél továbbtanulásáról, a tanári pálya választásáról, és a kollégiumi életkörülményekről (19:16). Külön szól a tanári kar összeállításáról és a kollégiumi viselkedésről (24:55). Beszél arról, hogy a viszonylagos elzártságban is milyen kaotikus viszonyokat okozott az 1956-os forradalom (26:58). A végzésről és a munkavállalásról is szól (30:13). Végül a KISZ-t és az úttörőmozgalmat írja le részletesen, a tisztségeket, a törvényeket (33:10), és kitér a különböző táborokra, kirándulásokra is (41:30).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Elek Menyhértné, 19390809, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2010. August 27.

Felvétel helyszíne: Domaháza

Feldolgozásban résztvevő személyek: Szamosi Regina, Varga Ferenc, Nagy András

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény