Tapasztalatok a rendszerváltás előtti időkből

hossz: 00:36:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, a nagyszülei az első világháborúban vesztik el a vagyonukat, majd később az államosítás során, édesapját a Szálasi-rezsim idején munkaszolgálatra hívták be, megszökött, szovjet fogságba esett, de onnan is meg tudott szökni 6:13 már gyerekkorától érdekelte a mezőgazdaság, nagyszüleit internálták, a családjukat elköltöztették 10:43 származása miatt nem lehetett úttörő, de az ünnepségekre felköthette a piros nyakkendőt, az érettségi időszakában az édesapja meghalt 12:27 az érettségi jegyét lerontották kitűnőről, mert túllépték a kvótát, de szerencsére ez kevésbé befolyásolta a további tanulmányait, mesél az egyetemi évekről 19:10 a Tudományos ismeretterjesztő Társulattal történt egyetemi együttműködésről beszél 21:30 a diploma után egy tanársegédi állást kap Mosonmagyaróvárott 24:13 egy szigetközi szövetkezet meghívását fogadja el, miután a tanári megbízása lejárt, sikerül a szövetkezetet felvirágoztatniuk, ezért a mosonmagyaróvári főiskola tangazdasága lett 26:14 a sikereknek köszönhetően a pártbizottságba beválasztják megyei, járási, és városi szinten 27:23 áthelyezik Sopronba, egy másik szövetkezethez 28:51 a rendszerváltást követően a szövetkezett megmaradt, bár a földtulajdona magántulajdon lett, 1993 óta rendszeresen tudtak osztalékot fizetni 31:02 az elmúlt rendszerben a mezőgazdaság jól teljesített, a szövetkezetek szétrombolásával nem értett egyet

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Magyar Géza, 1945, Kemenesmagasi

Interjúalany foglalkozása: termelőszövetkezet elnöke (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. April 12.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kónyi-Kiss Petra, Tóth Petra

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium