Tégy meg mindent, hogy ez az igazság kiderüljön!

hossz: 00:40:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Internálás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, a szülei földművesek voltak 1:15 1950. jún. 22-23.-án jöttek értük, ávósok és rendőrök, el kell hagyniuk a házat, fél órát kaptak a csomagolásra, a nagyszülőket nem telepítették ki, de ki kellett költözniük nekik is 6:45 Nagyharsányban bevagonírozták őket más családokkal együtt, a nagymamát is a Hortobágyra küldik, a nagyapja öngyilkos lett 10:21 Siklóson és Pécsen álltak meg, bevárandó a többi szerelvényt, két napos vonatozás után éjszaka érkeztek meg a Hortobágyra 12:57 ostoros emberek fogadták a családokat, az állatokat azonnal elvették, ők egy barakkba kerültek, a többieknek pedig egy trágyás lóistálló jutott 16:35 az összes iratukat elvették 17:28 hajnalban indították őket munkába, azokat, akik visszaszóltak az őröknek, nagyon megverték 18:40 a szülői kérésre egy tanítót jelöltek ki közülük, és ő tanítgatta őket, később egy tanárt, majd a következő évben egy hivatásos tanárt 20:52 az őrök hozzáállása változó volt, a gyerekekkel például gödörbelövetést játszattak el, mások azonban emberségesebbek voltak 24:00 a táborban mindenkinek kellett dolgoznia, kivéve a nagyon időseket és a gyerekeket 10 éves korukig, vasárnaponként engedélyezték az istentiszteletek megtartását, a karácsonyok alkalmával egy-egy ágat díszítettek föl, és csutkából készült játékokat adtak a gyerekeknek 27:08 az őrök megvertek táborlakókat, beszél a fizikai atrocitásokról, később a gyermekkori örömökre emlékezik vissza 32:17 meghallják, hogy a táborokat fel fogják oszlatni, az őrök viselkedése is megváltozott, ennek az oka Sztálin halála volt, szeptemberben szabadultak 33:40 a saját falujukba nem mehettek vissza, de végül találtak szállást, az iskolába sem volt könnyű visszaszokni 35:58 megtiltják nekik, hogy beszéljenek az eseményekről, de az édesanyja ezt a tilalmat nem tartotta be, sőt halála előtt arra kérte, hogy tegyen meg mindent azért, hogy ezekről az eseményekről minden kiderüljön

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: Dr. Guzsvány Mihályné (Balogh Irma), 1942, Siklós

Interjúalany foglalkozása: tanító (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 6.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bakocs Marcell, Andok Zsuzsa

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium