Tenger harcon át

hossz: 00:37:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1951-ben született Nyíregyházán. Édesapja evangélikus lelkész volt, emiatt az interjúalanyt az iskolában megszégyenítették. Zeneiskolába is csak másodszorra vették fel. A megpróbáltatások ellenére kitűnő tanuló volt. (04:10) A család szeretete és az édesapa hite sokat segített az interjúalanynak. (04:56) 1957-ben házkutatást tartottak a családnál, mivel gimnazista bátyja rendszerellenes szöveget írt a faliújságra. Ez az élmény meghatározta gyermekkorát. Apja bányamérnöknek készült, de átváltott a teológiára és lelkész lett. A rendszer megpróbálta gátolni hivatásában, zaklatták, áthelyezték. (11:32) Beszél arról, hogy sokakat meg tudtak félemlíteni, akik elhagyták vallásukat és akár még a Pártba is beléptek. (14:44) Az interjúalany családját lehallgatták, megfigyelték. A gyerekek többségét nem vették fel egyetemre, próbálták ellehetetleníteni életüket. Nem élhettek közösségi életet, feljelentették őket. (21:16) Apja vallásos jellegű könyvet írt "Tenger harcon át" címen. Emiatt még jobban zaklatták. (25:26) Elmondja személyes emlékeit apjáról. Beszél a család anyagi helyzetéről. (28:42) Beszél a hívők vallásos tevékenységéről a Kádár-korszakban. Az állam viszont termelőeszközökként tekintett az emberekre. (32:32) Anyja védőnőként dolgozott. Az interjúalany a tanári pályát tartja a leghasznosabbnak, mert így segítheti a fiatalok identitásának kialakítását. (36:52)

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Uzoni Márta, 1951, Nyíregyháza

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2010. December 16.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bikki levente, Karika Vencel, Kondor Áron, Molnár Kristóf Szalkai Melinda, Pálfy Gyula

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény