Tengerre, magyar!

hossz: 00:36:43

Tárgy: nagy gazdasági világválság, II. világháború, mezőgazdaság, tengerészet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a nagy gazdasági világválságról, a II. világháborúval kapcsolatos élményeiről, illetve a háború alatti levente-szolgálatáról. Beszél arról, hogy milyen hatással volt a gazdaság átépítése a mezőgazdaságra, hogyan hatott rájuk a téeszesítés és a földosztás. Végül elmondja, hogy hogyan lett tengerész és mesél a tengeren töltött évekről. 0:22--születés, család, szülők, a nagy gazdasági világválság hatása a családra; 4:40--milyen hatást gyakorol az életére a II. világháború, amit leventeként élt meg; 8:50--hogyan érinti őt és környezetét a földosztás, illetve a téeszesítés; 11:40--hogyan kerül kapcsolatba a tengerészettel; 15:05--milyen volt a korabeli tengerészet, hogyan működött, milyen hajóik voltak; 20:08--milyen beosztásokban szolgált a különböző hajókon, mennyi volt a fizetése, mit ettek, milyen kalandok érték a tengeren; 28:25--hogyan viszonyult a családja ahhoz, hogy tengerész lett, hogyan töltik a szabadidejüket a tengeren, milyenek voltak a hétköznapok; 33:15--nyugdíjazása, milyen a viszony a legénység és a kapitány között;

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kiss Jenő, 1926, Vanyola

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 14.

Felvétel helyszíne: Pápa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kérdező: Sárközi Gergely Operatőr:Amberger Edit Vágó: Rácz Dávid Tanár:Adorján Zoltán

Feltöltötte: vuk

Interjút készítő iskola: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma