Termelőszövetkezet és az MSZP megalakulása Szécsényben

hossz: 00:56:00

Tárgy: Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmondja családjának történetét, falusi gyerekkorát a 40-es évek végén. A családnak Sopronba kellett költöznie, mert a Rákosi-rendszerben ellehetetlenítették kisiparos apját. (03:00) Beszél az iskolába való beiratkozás megalázó körülményeiről (politikai megbízhatóság ellenőrzőse), a Horthy-korszakban szerepet vállaló emberek meghurcolásáról. De a diktatúrából keveset érzett, mivel szerető családi légkörben nevelkedett. (07:18) Szülei vallásos katolikusok voltak, a Horthy-korszakban jó helyzetben voltak, de mégsem szerették. (10:28) Elmondja családjának 1948-1956 közötti történetét, pap nagybátyja bebörtönzését, több rokona ellehetetlenítés. Apja nem lépett be az MDP-be, mert nem értett egyet a politikájával. (14:38) Beszél a szécsényi TSZ működéséről Hütter Csaba irányítása alatt (1979-1989). A TSZ elsősorban szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozott. (18:30) Beszél az érettségiről, neki már nem kellett oroszból vizsgáznia. Érettségi után a pécsi tanárképzőbe vették fel matematika-fizika szakra. Egy elnyert ösztöndíj miatt került Nógrádba tanítónak. Itt ismerkedett meg feleségével. Hat év után, 28 évesen kinevezték iskolaigazgatónak Lipótra. (22:10) 5 év iskolaigazgatói munka után vállalta el a szécsényi TSZ párttitkári tisztségét. Részletesen beszél itteni munkájáról a 80-as években. Beszámol a falusi mindennapi életről. (27:58) Az interjúalany szerint a 80-as években nem jelentett előnyt a párt- vagy KISZ-tagság. Véleménye szerint a termelőszövetkezetek jól működtek a Kádár-korszak végén, a tisztségek kiosztásánál már nem a párthűség volt a döntő szempont. (33:22) Beszél a TSZ kulturális, oktató és szórakoztató tevékenységéről, felvonulásokról. (42:12) Beszél a késő Kádár-korszak szociális és bérezési rendszeréről. (47:26) Az interjúalany örömmel fogadta Gorbacsov változtatásait. (48:02) Beszél a rendszerváltás környékén a TSZ helyzetéről. Szerinte a kisgazdák által irányított mezőgazdasági tárca tette tönkre a szövetkezeteket. (50:36) Az interjúalany feladata volt a szécsényi TSZ politikai átalakítása. Nem sikerült a szövetkezetet részvénytársasággá átalakítani (nem volt jelen 2/3), így szétosztották a szövetkezeti vagyont. A korábbi tagok új szervezeteket alkottak. Ezekből az egyiknek lett az interjúalany a vezetője. (54:12) Visszatekint az MSZP szécsényi megalapítására, az interjúalany is párttag lett. (55:50)

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
1.7. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.12. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Z. L., 1947, Rábaszentmihály

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. January 18.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanulója: Vlasics György, tanárai: Lénárt László, Kiss Kitti, Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM