Tizenhat évesen disszidáltam

hossz: 00:40:00

Tárgy: Kivándorlás, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, vasutas édesapjáról, édesanyja paraszti származásáról, nagyapja üzérkedésért való börtönbüntetéséről (0:00). 1956-ban nagyapja kiszabadulhatott volna Sopronkőhidáról, de nem akart, mert becsületes volt (5:40). Szól a vasút miatti utazásokról (8:35), majd arról, hogyan tudtak trafikot nyitni (9:30). Szól arról, hogyan jutottak először ki Ausztriába, ahol Grazban élete első Coca-Cola-ját elfogyasztotta (11:12). Szól a nyugati cikkek, nejloning, farmer, orkánkabát, öngyújtó hazahozataláról, a velük való kereskedésről (12:50), majd jogosítványa megszerzéséről, és arról, hogyan küldte haza az igazgató hajat vágni (15:15). Szól a becsületkasszás újságárusról Ausztriában: nem akarta elhinni, hogy ilyen létezik és nem lopja el senki (21:00). Szól arról, hogy döntötték el barátaival, hogy Belgiumba disszidáljanak, és hogyan leplezték le őket a vámosok (24:55). Több mint 70,000 forint is volt nála, így megkülönböztett figyelmet kaptak, és 60 napra börtönbe kerültek, végül azonban csak bírói megrovásban részesültek. A bírói határozat szerint ugyanott kellett befejezniük tanulmányaikat, ahol elkezdték, de ez csak jó volt, így az iskola nem tudta őket kicsapni (29:00). Végül arról szól, hogy pilóta szeretett volna lenni, ezért jelentkezett Kecskemétre, és egy ottani háromnapos sorozás alkalma helyett disszidáltak, hogy otthon ne keltsenek feltűnsét (38:40).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Mészáros László, 1956, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2011. March 20.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Zemlényi Attila

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium