Túl kellett élni...

hossz: 00:44:00

Tárgy: 1956, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról. (01:40) Csak a hat elemi osztályt végezhette el, mert édesanyjának kellett segítenie a család boltjában. A családi légkör nem volt jó, a konfliktusokat elsősorban a család egyik részének vallásossága, másik részénék kommunista nézetei okozták. (05:26) Beszél nővérére, Máté Mária életéről, aki később az 1956-os forradalom mártírja lett. Nővére részt vett a győri forradalmi eseményekben, az interjúalany betegsége miatt nem tartott vele. Nővérét az október 25-i sortűzben megölték. Elmondja, hogyan viselte a család a tragédiát. (12:50) Beszél a temetésről, amelyen hatalmas tömeg jelent meg, sokan így tiltakoztak a szovjet elnyomás ellen. (16:08) Édesanyját általa el nem követett bűnökért két évre bebörtönözték, közben neki törvénytelen gyermeke lett egy rossz kapcsolatból. Részletesen elmondja saját gyermekeinek és húgának születését, amelyben segídkezett. (20:18) Családját még a '70-es években is megfigyelték. Többször vallatták, megverték. (26:16) Elmondja letartóztatásának, vallatásának körülményeit. Beszél a rossz családi viszonyokról. (38:12) Beszél második férjéről, családalapításáról. (42:00) Elmondja, hogy a rendszerváltás után hogyan próbálta többedmagával felelősségre vonni az '56-os forradalom győri leverőit. (44:58)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről

Interjúalany: Székely Sándorné, 1939, Győr

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. May 6.

Felvétel helyszíne: Győr

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gülch Ábris Kókai Szilvia

Feltöltötte: kszil

Interjút készítő iskola: Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ