Ügyvédként a diktatúra alatt

hossz: 00:27:00

Tárgy: Igazságszolgáltatás

Interjú rövid leírása: 0:00 Bugacon született, jogi egyetemet végzett, nehéz volt a diktatúra mellett jogot tanulni, és végezni, az ítéletek elébb készen voltak, mint a perek 2:53 az egyetemre szerencsére egyből felvették, mert akkor jött Nagy Imre, viszont máshova nem felvételizhetett 4:28 koncepciós perekbe nem kényszerítették bele 5:06 Kiskunfélegyházán élte át a front átvonulását 6:30 a közvetlen környezetében sokakat deportáltak 8:23 az 1956-os események idején Pesten volt joghallgató, az egyetemi forradalmi tanácsban és a nemzetőrségben is részt vett, de ennek ellenére nem volt része a megtorlásokban 14:03 1970-ben egy novellája miatt büntetőeljárást indítottak ellene, de felmentették 17:31 az ügyvédkedés mellett írt, de figyelni kellett a versek és egyéb művek megfogalmazására 20:04 a vallásos élet korlátozva volt 23:00 voltak olyan ügyek, amelyeket elvállalt a végeredményre gyakorolt politikai nyomás ellenére 26:41 a rendszerváltás nem történt meg szerinte, a jogszabályok nem változtak meg kellőképpen

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.4. A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Falu Tibor, 1934, Bugac

Interjúalany foglalkozása: ügyvéd, író (Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 7.

Felvétel helyszíne: Kiskunfélegyháza

Feltöltötte: gajdicsne

Interjút készítő iskola: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium