Üzenet egykori iskolámba

hossz: 00:39:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról és oktatásáról, különös tekintettel az osztatlan iskola hasznosságára (0:20). Szól középiskolájáról, annak kiváló irodalomoktatásáról (6:16). Beszél a kollégiumi életről (07:50), a mindennapokról és az oktatás kiváló minőségéről, a tanítványok sikereiről (11:40). Beszél középiskolai felvételijéről, és arról, hogy itt is hátrányos megkülönböztetéssel járt, hogy édesapja nem kívánt belépni a termelőszövetkezetbe (15:15). Szól az 1956-os forradalomról, különös tekintettel a helyi párttitkárról, aki sok ártatlant is az állambiztonság kezére játszott. Elmeséli azt is, amikor egy fekete autó megállt az iskola előtt, és begyűjtötte a feljelentetteket (18:00). Beszél a Rákosi-rendszer mezőgazdasági terrorjáról (22:26), és arról, hogy édesapja katonaszökevényeket bújtatott 1956-ban (24:00). Szól egyetemi felvételijéről, összehasonlítva a debreceni KLTE-n és a budapesti ELTE-n található viszonyokat (30:38), majd az egyetemi életről, a karok közötti barátságokról és a hazautazásokról szól (35:16).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Németh Józsefné, 1944, Nagycsepely

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 28.

Felvétel helyszíne: Pusztaszabolcs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Tóth Norbert ,Királyné Molnár Orsolya

Feltöltötte: szabolcs_vezér

Interjút készítő iskola: Fejér megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma