Úgy éreztem, nem bírom tovább a nyomást – Interjú az Erdélyből áttelepült Szántó Józseffel

hossz: 00:48:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Szántó József Romániában, Csíkszentimrén született. Szülei megszenvedték a mezőgazdaság szocialista átszervezését. Beszél a román oktatási rendszerről, a magyar anyanyelvű oktatás helyzetéről. Beszámol a Ceausescu-féle politika fokozatos eltorzulásáról, a személyi kultusz kialakulásáról, az életkörülmények radikális romlásáról, a magyarokat sújtó intézkedésekről ("buldózerpolitika"). Nem bírja tovább a nyomást, 89-ben a zöldhatáron át szökik Magyarországra. Részletesen beszél nehézségeiről, a befogadó közösség viszonyulásáról, kiemeli Gubik Mihály katolikus pap szerepét az erdélyi menekültek segítésében. (00:00-03:40) családi háttér; (03:40-08:10) az államosítás és kollektivizálás Romániában; (08:10-15:10) tanulmányok, munkába állás; (15:10-31:12) a Ceausescu-rendszer jellemzése, kisebbségi lét Romániában; (31:12-35:50) szökés a zöldhatáron, megérkezés Magyarországra; (35:50-47:22) munka- és lakáskeresés, Gubik atya segítsége, családegyesítés, a beilleszkedéssel kapcsolatos nehézségek.

Említett időszakok, témák:
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Szántó József, 1952, Csíkszentimre

Interjúalany foglalkozása: gépészmérnök (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. March 17.

Felvétel helyszíne: Kecel

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Boldoczki FanniTanár: Németh ZitaTechnikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma