Utak és évtizedek

hossz: 00:51:00

Tárgy: Mindennapi élet , Rendszerváltás, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél az 1950-es, illetve az 1960-as évek mindennapjairól, a nélkülözésekről, hátrányos megkülönböztetésekről, a soproni életről. Beszél arról, hogy hogyan került kapcsolatba a különböző ellenzéki mozgalmakkal, és milyen emlékeket őriz a rendszerváltásról. 1:00--család, szülők, születés, miért és hogyan költöztek át a szülök az I. világháború után a Felvidékről 4:30--életkörülmények az 1950-es években, lakhatás kérdése, élelmiszer-hiány, öltözködés, hazaküldött ruhapakkok 10:15--hátrányos megkülönböztetés a Rákosi-rendszerben az iskolában, nevelőapja szibériai fogsága, az ő hátrányos megkülönböztetése 13:30--1956-os emlékei, emlékei a disszidálásról 17:31--iskolái Sopronban, hittanórák, 19:58--közösségi szervezetekben való kényszerű részvétel, úttörő mozgalom 21:20--életkörülmények az 1960-as években, az első fogyasztási javak megjelenése (porszívó, televízió), különbség az otthon és az iskolában hallottak között 25:19--szigorított ellenőrzések Sopronban a határsáv miatt 27:09--szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek a korban, egyéb szerveződések (Fiatal Művészek Klubja, amatőr színjátszás) 29:55--egyetemi élet, mozgalmi élet hogyan jelent meg az egyetemi életben, KISZ, ideológiai tárgyak 31:55--első külföldi útja Angliába 33:34--egyetem utáni első munka 34:58--hogyan került kapcsolatba a demokratikus ellenzékkel, SZDSZ-vel, Rajk-butik, a tagok ellen felhozott per 38:05--rendszerváltás előtti időről őrzött emlékei, 1988. március 15-i megemlékezés, Bős-Nagymaros elleni tüntetés, Nagy Imre kivégzésének évfordulójára rendezett tüntetés, Szamizdat 42:44--a pártrendszer kialakulásával kapcsolatos emlékei, milyen kétségei voltak rendszerváltással kapcsolatban 47:15--Sopron a rendszerváltás alatt

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Rakovszky Zsuzsa, 1950, Sopron

Interjúalany foglalkozása: író, költő, műfordító (Művészet)

Felvétel időpontja: 2010. June 1.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Krutzler Helga Tóth Cseperke Rakovszky Tibor Soltráné Sebestyén Anna

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium