Utász voltam

hossz: 00:16:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Mindennapi élet , Beszolgáltatás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról (0:28), majd arról, hogyan vonult be katonának 1941-ben és szolgált a Horthy-féle, a nyilas és az 1945 utáni új hadseregben (2:08). Szól a Rákosi-rendszerről, arról, hogy viszonylag hamar brigádvezető lett a szövetkezetben, és 17 ember dolgozott a keze alá (5:10). Beszél a hadifogságról, annak mindennapjairól (8:20). Szól a Kádár-korszakról (10:28), majd visszatér fronton átélt élményeihez, a szórakozási lehetőségekhez (11:40). Visszatér katonai szolgálatához és az utászatról beszél (13:00), majd arról szól, hogy az ötvenes években azért tartóztatták le egyszer, mert árpát vetett, s ez valamiért nem tetszett a hatóságoknak (15:35).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Burián Gábor, 1920, Kunszentmiklós

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. March 3.

Felvétel helyszíne: Kunszentmiklós

Feldolgozásban résztvevő személyek: Burián Gábor, Derecskeyné Sipos Etelka, Kiss Attiláné, Kovács Ádám Gábor

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola