Vallás és egyház a Kádár-rendszerben

hossz: 00:37:00

Tárgy: Egyházak, 1956, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor, édesapja Kölcsén volt református lelkipásztor, a petróleumlámpához nem adhatták el nekik a petróleumot 3:43 1956-ról csak híreik voltak, a falu népe összegyűlt, ott beszéltek a lelkipásztorok is, ezért édesapját másfél évre felügyelet alá helyezték, rendőrségi engedély nélkül nem hagyhatta el a lakhelyét, az istentiszteleteiről jelentéseket írtak 8:39 1961-ben két feketekabátos férfi járt náluk, de egy idő után elzavarta őket 10:10 a téeszesítés során csepeli munkásokkal agitálták az embereket a TSZ-be történő belépésre, a református gyülekezet is beadta a földjét, több férfi is öngyilkos lett a községben a téeszesítés után 14:42 a debreceni református gimnáziumba járt, ott hamar tudatták velük, hogy nagyon nehéz lesz egyetemre bekerülniük 18:21 cukorbeteg lett, ezért az orvosi pályától eltanácsolták, sőt, eltanácsolják számos pályától, ezért marad a teológia 24:47 a teológián is volt beépített ember, külföldi ösztöndíjat csak azok a teológusok kaphattak, akik politikailag megbízhatóak voltak 30:43 Karcagra kerül teológiai hallgatóként, az 1700 fős templomban alig harmincan foglaltak helyet, ennek az volt az oka, hogy a lelkészüket az államvédelem elhurcolta 35:47 az ösztöndíjakkal a nyugati egyházakhoz lehetett volna utazni (pl. Skócia, Németország)

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.13. Politika és egyház viszonyáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Tariska Zoltán, 1953, Kölcse

Interjúalany foglalkozása: református lelkipásztor (Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. March 23.

Felvétel helyszíne: Pécel

Feldolgozásban résztvevő személyek: Majoros Dorottya, Siklósi Bálint, Kovács Borbála, Fábián Bertalan, Csikósné Hunics Györgyi

Feltöltötte: Csikósné Hunics Györgyi

Interjút készítő iskola: Török Ignác Gimnázium