vitéz Kováts Miklós

hossz: 00:58:00

Tárgy: II. világháború

Interjú rövid leírása: Az interjúalany részt vett a debreceni páncélos csatában, utána menekülni próbált. A fejetlenségben folyamatosan máshová irányították. Kecskemétnél alakulatát a szovjet harckocsik megtizedelték. Miután az interjúalany kilőtt egy tankot, sikerült elmenekülniük. (06:36) Később elfogták és mivel tiszt volt, fogságba ejtették. Részletesen elmeséli fogságba esésének történetét. (11:20) Szibériába hurcolták, elmeséli az ottani lakosság életét is. (15:08) Beszél az I. világháború eseményeiről. (16:00) Korábban betegség miatt két év csúszással tudott érettségizni. (17:56) Elmeséli a II. világháborús harcokban átélt szörnyűségeket, a keleti front és a Don-kanyar eseményeit. (31:02) Gyerekkorában megtanult angolul, németül, latinul, később oroszul, franciául, olaszul. (34:10) Az 50-es évek elején a zalai olajkutatások alatt sok a világháborúban elesett katona holtteste került elő. (36:24) Elmondja élményeit a balatoni csatáról és az azt követő szovjet megszállásról, a háború utáni lopásokról. (45:06) Az interjúalany 1945. április 4-én, édesapjával együtt esett hadifogságba. Májusban már Szibériában voltak. Elmeséli rabságának történetét. (50:46) Az interjúalany beszél a szibériai körülményekről, a hidegről, az ott élő emberek természetéről, mindennapjaikról. (55:44) Mivel az interjúalany és apja is katonatiszt volt, a fényképeket, iratokat sokáig el kellett rejteniük. (57:40)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kováts Miklós, 1921, Nagykanizsa

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2011. March 7.

Felvétel helyszíne: Nagykanizsa

Feldolgozásban résztvevő személyek: Csejtei DóraOrbán EmeseTakács Diána

Feltöltötte: batthyany lajos gimnazium

Interjút készítő iskola: Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola