Víziúttörő voltam

hossz: 00:29:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, szüleiről, majd arról, hogyan lett víziúttörő, a balatoni és dunai víziutakról (0:00). Szól oktatásáról és munkájáról, az akkori idők háztartásáról, szórakozási lehetőségeiről, ünnepeiről (2:10). Részletesen mesél a víziúttőkről (7:14), majd arról, hogyan házasodott össze férjével, aki korábbi tanára volt (9:45). Beszél munkahelyeiről (10:20), majd az MSZMP, a KISZ és a szakszervezet szerepéről a munkában (13:50). Szól a munkásőrségről és arról, milyen félelmet okozott a rabok esetleges kiszabadulsása 1956-ban (14:50). Szól további pályájáról (19:40), majd a fizetségről, a szórakozási lehetőségekről és Miskolc kulturális életéről (22:24). Végül arról szól, hogyan értékelte a nyolcvanas években a szocializmust (26:04).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Törőné Paksi Magdolna, 1947, Mezőcsát

Interjúalany foglalkozása: Oktatás

Felvétel időpontja: 2011. March 18.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: diákok, oktetók

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium