Voltak idők, amikor a rendes emberek börtönben ültek

hossz: 00:27:57

Tárgy: Egyházak, Vallási élet

Interjú rövid leírása: Köves Tivadar baptista családban nőtt fel. A Kádár-korszakra jellemző kettős gondolkodást a családjában figyelhette meg, mert voltak vélemények, amiket csak családi, szűk baráti körben hangozhattak el, például az Állami Egyházügyi Hivatal megalkuvó, a hatalom által korrumpált tisztviselőiről. A baptista egyházról szólva Köves Tivadar megemlíti, hogy a baptista lelkipásztorok között is voltak, akik nem alkudtak meg a hatalommal, de ezeket elöljáróik nem védték meg. Tanulmányi évei alatt nem volt KISZ-tag, első munkahelyén sem lépett be a Pártba. Amikor bevonult a hadseregbe, hogy teljesítse sorkatonai szolgálatát, lelkiismereti okból megtagadta a katonai eskütételt, és ezért több hónapos vizsgálati fogságba került, ahol igazi nehézfiúkkal volt alkalma együtt ülni. Egy karizmatikus csoportba belépve megtapasztalhatta, hogy milyen érzés rendszerellenesnek minősített összejöveteleken részt venni. A csoportot megfigyelték, a telefonjaikat lehallgatták. 0:7--miben tapasztalta meg a vallásszabadság hiányát az 1970-es és az 1980-as évek Magyarországában; 2:0--hogyan viszonyult a környezete a Kádár-rendszer egyházpolitikájához; 4:40--milyen viszonya volt gyermek- és fiatalkorában a rendszerhez; 8:28--hogyan szabadult ki a börtönből, ahova a katonai szolgálatmegtagadás miatt került; 11:36--mit gondolt a rendszerváltás korának idejében a rendszerről; 13:8--hogyan próbálták meg elkerülni az istentiszteletek során a rendőrség figyelmét; 16:43--hogyan talált rá a Hit Gyülekezetére, milyen hatással volt ez az életére, hogyan szolgált más emberek számára példaként a börtönben

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Köves Tivadar, 1967, Budapest

Interjúalany foglalkozása: vállalkozó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 20.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly, Opauszki Máté, Molnár Kristóf, Schweigert Patrik

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény