Zeneiskolát alapítottunk

hossz: 00:26:00

Tárgy: ’50-es évek, Egyházak, Kultúra

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, a szülei a pápai református nőnevelő intézetben ismerték meg egymást, ő Pilismaróton született, ahol édesapja református lelkész volt 3:21 édesapja az államosítás idején volt negyedéves teológus Pápán, édesapját, mint a diákság egyik hangadóját internálják, édesanyja pedig lelkészfeleségként nem kap állást, pket pedig megfigyelték, és jelentettek róluk 8:14 Debrecenbe járt, az akkor egyetlen református gimnáziumba, mesél a gimnáziumi évekről 10:51 Budapesten folytatja tanulmányait, az ottani teológiai akadémián 14:57 szülei örültek a pályaválasztásának, előbb a dorogi gyülekezetben szolgált, majd a Héreg és Tarján következett a házassága után, utána az őrségi Bajánsenyére költöztek, mert ott kaptak állást 20:46 a szabadszállási művészeti iskola kezdeteire emlékezik vissza

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.13. Politika és egyház viszonyáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Máté Sándorné, 1958, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Református lelkész (Egyház, Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 4.

Felvétel helyszíne: Szabadszállás

Feldolgozásban résztvevő személyek: Máté Sándorné, Sirán Zita, Varga Dániel, Varga Istvánné

Feltöltötte: baksay

Interjút készítő iskola: Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola