Interjú

Gyűjteményhez ad
disszidálás
1956
rendszerváltoztatás
emigráció
Németország
II. világháború

Emigrációban születtem

3446 megtekintés

Hossz: 00:46:00
Leírás: Az interjúalany Chicago-ban született, apja 1945-ben emigrált Magyarországról (0:29). Az interjúalany beszél az emigránsok életéről (1:40), németországi tanulmányairól (4:05), az USA-ba való visszatérése utáni tanulmányairól (9:35), egyetemi éveiről, és egy sikeres pályázatról (11:50), melynek következtében 1994-ben visszaköltözött Magyarországra (22:04). Beszámol magyarországi munkájáról (22:35), a magyar emigránsok kivándorlásának okairól, és a korábban kivándoroltak, valamint az 1945 környékén emigrált magyarok közötti ellentétekről (26:15), melyeket elfedett az 1956-os forradalom (32:47). Mesél arról, hogy az emigránsok második generációja már nagyrészt asszimilálódott (34:40). Kitér a rendszerváltoztatásra, és az emigráns magyarok dilemmájára (35:32), a magyar nemzeti ünnepek emigrációban való megünneplésére (42:16).
Említett időszakok, témák
 • A második világháború időszaka (1941-1945)
 • Magyarország német és szovjet megszállásáról
 • Személyi és anyagi veszteségekről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
 • A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
 • A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
 • A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
 • A forradalom napjainak eseményeiről
 • A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
 • A kivándorlásról („disszidálásról”)
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
 • Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltoztatásig
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • A rendszerváltoztatás és az azóta eltelt időszak
 • A rendszerváltoztatás közvetlen és közvetett hatásairól
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről
Interjúalany neve: Jókay Károly
Interjúalany lakhelye: Budapest
Interjúalany született: Pápa, 1963
Interjúalany foglalkozása: közgazdász-tanár
Felvétel időpontja: 2011. április 29.
Felvétel helyszíne: Pápa

Kapcsolódó interjúk

Hossz: 00:45:00
Beszél a háborúról, bombázásról (3:00-tól), a szovjet bevonulásról, földosztásról, rekvirálásról, helynévváltozásokról, feketevágásról (16:00-tól) és az 50-es évekről, a TSZ-ről és az abban folyó munkáról (23:00-tól).
Interjúalany: Taskovics Istvánné
Felvétel időpontja: 2010. június 29.

Hossz: 00:45:00
0:00 családi háttér, Budapesten született, de a családja Zala megyéből származik, később Nagykanizsára költözött a család 1:56 12 éves korától levente, de mellette cserkész is volt, a levente-mozgalom katonásabb volt, tartottak légoltalmi oktatást is, később Szálasi mozgósította a leventéket 5:45 ő egy olyan alakulathoz került, amelyet a fronton vetettek be, Marcalinál, de egyetlen puskalövés nélkül hadifogságba estek 7:01 letartóztatják őket azonnal, és a szovjet büntetőtörvénykönyv alapján elítélik őket, szovjet állampolgárokká minősítve a foglyokat, még 1963-ban is kettős állampolgárként kapta meg a szovjet legfelsőbb bíróság döntését, amivel rehabilitálták 9:43 a Gulág a lágerek főhatóságának volt a neve 11:32 a láger egy önálló gazdasági egység volt, katonák irányították, a környező munkahelyekre közvetítették ki a munkaerőt, kötelességük volt a gazdaságos működés 14:18 az élelmezés, és a ruházat, az életkörülmények elégtelenek voltak a túléléshez, 50-60%-os volt a halálozási arány 16:34 a nélkülözések mellett sokan lelkileg vagy szellemileg sem bírták a lágeréletet 18:25 a lágerban megtanult oroszul, később tolmácsolt is, és megtanult írni-olvasni orosz nyelven 19:36 a táborban beszélgetőtársa volt Szolzsenyicin is 22:17 a magyarokkal való találkozási lehetőség kevés volt, a rabok között viszont mindig létezett az összetartás 23:18 2002-ben végigjárta azokat a helyeket, ahol Ukrajnában 18-20 évesen raboskodott, de a táborok nyomát eltüntették 25:40 a lágerben a honvágy volt a legnehezebb, ez akkor tört rá az emberre, amikor volt ideje elgondolkodni 27:13 többször volt a tábori élete során kórházban, az első öt évben háromszor kapott vérhast, később már jobban megedződött 28:16 csak hazaérkezésekor tudta meg, hogy a családja megvan még, eleinte attól féltek, hogy nem kiszabadulnak, hanem jobban eldugják őket 31:57 1953. december 1.-én érkezett meg Nagykanizsára, de már júliusban Lembergen voltak, a várakozás oka az volt, hogy Rákosi eleinte nem akarta befogadni őket 33:12 magyar földre lépve rögtön gorombáskodtak velük, kutyás és géppisztolyos őrök várták őket 34:53 a család előbb megtudta, hogy él, mert valahogy sikerült egy levelet elküldenie 36:20 hazaérkezésekor nekiállt az emlékiratai megírásának, meg akarta örökíteni mindazt, amin keresztül ment 38:20 hazatérése után könyvelőként helyezkedett el, később leérettségizett, pénzügyi szakvizsgákat tett 39:13 az 1956-os eseményekre emlékezik vissza, elsősorban a rádió és a különböző újságok tudósítottak a budapesti eseményekről, Nagykanizsán viszonylag csendben teltek a forradalom napjai 40:52 ő a nemzeti bizottság tagja volt, a közeli községekbe ment ki, és a közellátás zavartalansága érdekében felmérte, hogy milyen tartalékai voltak a településeknek, később ezért a szerepéért kirúgták az állásából, de sikerült visszakerülnie 41:59 mint volt fogolyt, figyelemmel követték, hétköznapi emberként élte az életét a továbbiakban
Interjúalany: Rózsás János
Felvétel időpontja: 2010. október 15.

Hossz: 00:41:00
0:30 családi háttér 3:05 az édesapja harcolt az első világháborúban, fogságba is esett 4:30 a II. világháborúban már nem harcolt az édesapja, a zsidókat a lakásukban telepítették, ami gettó lett, és egy zsidó lakásba költöztették őket, a gettóban megpróbálta megkeresni a volt osztálytársait, ők nem élték túl a háborút 6:52 a német megszállás idején német katonák laktak a házukban, később oroszok is 9:03 Gyöngyös első bombázására emlékezik vissza, váratlanul érte őket, de az otthonuk környezetét nem érte találat 10:41 az orosz katonák november 19.-én jöttek be, két orosz katona meg akarta erőszakolni őt és a nővérét, de megmenekülnek, később házkutatást is tartottak, a katonák egy kisebb kórházat is berendeztek a házukban, a helyi doktornő a nővére kisfiát is kezelte 15:58 a front elvonulása utáni látvány félelmetes volt, döglött lovak és rombolás volt mindenhol 19:15 a férfiakat összeszedik munkára az orosz katonák, kisegítő munkára, ebédért cserébe, a háború után nagyon nehéz volt élelemhez jutni 22:58 az iskoláiról beszél, általános iskolába, majd polgári leányiskolába járt, később varrni tanult 25:09 a férje önkéntes katonaként a debreceni repülősökhöz vonult be, egy sebesülés miatt végül irodai honvéd lesz, később amerikai fogságba kerül 30:00 kezdetben 12 évig egy szobakonyhás lakásban éltek, de később, amikor a bányánál dolgoztak, akkor egy jobb lakást kaptak 32:05 varrodai munkát végzett a házasságuk után, eleinte otthon, később a ruhaipari szövetkezetben 33:58 az 56-os eseményekre emlékezik vissza, látott könyvégetést is, de ennél komolyabb harcokat nem említ, a forradalom előtti és utáni idők nem különböztek az életminőség szempontjából 36:29 két fizetésből lehetett csak kijönni, a férje plusz munkákat is vállalt, 1972-ben tudták megvenni az első autójukat, az üdüléseket beutalókkal oldották meg
Interjúalany: Bakondi Lászlóné Irén
Felvétel időpontja: 2010. október 20.