Interjú

Gyűjteményhez ad
disszidálás
1956
rendszerváltoztatás
emigráció
Németország
II. világháború

Emigrációban születtem

3470 megtekintés

Hossz: 00:46:00
Leírás: Az interjúalany Chicago-ban született, apja 1945-ben emigrált Magyarországról (0:29). Az interjúalany beszél az emigránsok életéről (1:40), németországi tanulmányairól (4:05), az USA-ba való visszatérése utáni tanulmányairól (9:35), egyetemi éveiről, és egy sikeres pályázatról (11:50), melynek következtében 1994-ben visszaköltözött Magyarországra (22:04). Beszámol magyarországi munkájáról (22:35), a magyar emigránsok kivándorlásának okairól, és a korábban kivándoroltak, valamint az 1945 környékén emigrált magyarok közötti ellentétekről (26:15), melyeket elfedett az 1956-os forradalom (32:47). Mesél arról, hogy az emigránsok második generációja már nagyrészt asszimilálódott (34:40). Kitér a rendszerváltoztatásra, és az emigráns magyarok dilemmájára (35:32), a magyar nemzeti ünnepek emigrációban való megünneplésére (42:16).
Említett időszakok, témák
 • A második világháború időszaka (1941-1945)
 • Magyarország német és szovjet megszállásáról
 • Személyi és anyagi veszteségekről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
 • A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
 • A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
 • A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
 • A forradalom napjainak eseményeiről
 • A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
 • A kivándorlásról („disszidálásról”)
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
 • Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltoztatásig
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
 • A rendszerváltoztatás és az azóta eltelt időszak
 • A rendszerváltoztatás közvetlen és közvetett hatásairól
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről
Interjúalany neve: Jókay Károly
Interjúalany lakhelye: Budapest
Interjúalany született: Pápa, 1963
Interjúalany foglalkozása: közgazdász-tanár
Felvétel időpontja: 2011. április 29.
Felvétel helyszíne: Pápa

Kapcsolódó interjúk

Hossz: 00:31:00
Az interjúalany beszélt II. világháború előtti iskolás éveiről, a Il. világháborúval kapcsolatos élményeiről, az államosítások hatásairól, munkájáról. Mesélt az egyházak államosításáról és az 1956-os forradalommal kapcsolatos személyes élményeiről. 1:15--család, szülők, élet a két világháború között 5:50--iskolás évei, katolikus ifjúsági mozgalmak (pl. Szív Gárda) 9:12--holokauszt 10:13--II. világháború, légitámadások, megszállás, polgári személyek elhurcolása 12:36--háború utáni élet, újrakezdés 19:34--az államosítások hatása a személyes életére, munka a Rákosi-korszakban 26:49--az egyházak államosítása 27:47--személyes élményei az 1956-os forradalommal kapcsolatban
Interjúalany: Somogyi Aladárné
Felvétel időpontja: 2010. július 02.

Hossz: 00:38:00
4-21 perc: Ludovika Akadémia, kiképzés a második világháborúban, bunkerásás Székesfehérvár és a Balaton mellett, bevetések és küldetések, tűzharcok és életveszély, orosz tankok és fegyverek, 21-32 perc: Németországi szolgálat (Drezda, Rajna-völgy, Büdesheim), utazás, bombázások, Franciaországi szolgálat (150 km-re Párizstól), zsidók 32-33. perc: Zsidók, zsidó karaván 33-38. perc: Hazaút és hazaérkezés
Interjúalany: Orosz Miklós
Felvétel időpontja: 2010. december 04.

Hossz: 00:30:00
Az interjúalany beszél a családjáról (0:17), tanulmányairól (1:13), a zsidótörvények hatásairól, az iskolából való kizárásáról (2:14), további tanulmányairól, munkájáról, majd ismét a zsidótörvényekről (2:34), a német megszállásról, a gettósításról (6:01), auschwitzi emlékeiről (8:41). Beszámol arról, hogy ősszel Reichenbachba szállították, ahol egy repülőgépgyárban dolgozott (10:59), majd Parschnitz-ba vezényelték őket, ahova 10 nap menetelés után érkeztek meg (13:44), és itt szabadították fel a szovjetek (15:43), majd ruhát, cipőt koldultak, és elindultak haza (16:23). Mesél hazatéréséről, és arról, hogy nagybátyja családját embertelenül gyilkolták meg (17:53). Ezután rátér arra, hogyan kezdte újra az életét (20:21), majd visszatér lágerbeli élményeire (21:09), a reichenbachi gyárral kapcsolatos emlékeire (24:03), végül ismét a hazatérése utáni eseményekről beszél, és azt is elmondja, miért nem emigrált (26:31).
Interjúalany: Littman Éva
Felvétel időpontja: 2011. május 25.