Interjú

Gyűjteményhez ad
ÁVO/ÁVH
DISZ
oktatás
Nagy Imre
államosítás
1956
Rákosi-korszak
'50-es évek
Sztálin
megtorlás
MEFESZ
egyetem
Kistarcsa

Nagy válaszút volt 1956, de én jól választottam

2732 megtekintés

Hossz: 01:00:00
Leírás: Az interjúalany beszél gyerekkoráról, családjáról (0:38), tanulmányairól (4:47), a Rákosi-korszak légköréről (5:37), arról, hogy kitűnő gimnáziumi bizonyítványa miatt felvételi nélkül jutott be a Pécsi Orvostudományi Egyetemre (9:45). Felvázolja, 1953-tól milyen események előzték meg a felkelést (11:58), és 1956-ban milyen események történtek a forradalom előtt (13:42). Mesél arról, hogy 1956-ban milyen beszédet mondott az egyetemi DISZ-gyűlésen (16:41), majd arról, hogy mi történt október 22-én az egyetemen, hogyan zajlott a diákparlament ülése (21:27), majd hogyan nyomtatták ki a saját 16 pontjukat, hogy alakult újjá a MEFESZ (30:15). Beszél az október 23-i eseményekről (33:58), arról, hogy rádión hallgatták a budapesti történéseket (36:06), majd 24-én több ezren gyűltek össze a pécsi Petőfi-szobornál (38:16), 25-én pedig az ún. Nemzeti Bizottmány átvette a város irányítását (48:52), majd november 3-án már aggasztó híreket hallottak a szovjet tankok bejöveteléről (50:37). Beszél a megtorlásokról, és arról, hogy a maradást választotta a disszidálás helyett (53:26), de letartóztatták, és Kistarcsára internálták, majd több börtönt is megjárt (55:00), 1959-es szabadulása után pedig kizárták az ország összes egyeteméről, és bányába ment dolgozni (57:42), azonban 1963-tól folytathatta tanulmányait, és végül orvosi diplomát szerzett (58:46).
Említett időszakok, témák
 • Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
 • A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
 • A diktatúra elnyomó apparátusával szembeni ellenállásról
 • Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
 • Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
 • A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
 • A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
 • A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
 • A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
 • A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
 • A forradalom napjainak eseményeiről
 • A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
 • A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
 • Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
 • A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
 • A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
 • A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
 • A kivándorlásról („disszidálásról”)
 • Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
 • Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
 • Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
 • Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
 • Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
 • A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
Interjúalany neve: Dr. Debreczeni László
Interjúalany lakhelye: Pécs
Interjúalany született: Kaposvár, 1934
Interjúalany foglalkozása: nincs megadva
Felvétel időpontja: 2010. október 20.
Felvétel helyszíne: Pécs

Kapcsolódó interjúk

Hossz: 00:49:00
Bemutatja az Alföldről származó családját (-3:23), majd beszél édesapja elhurcolásáról málenkij robotra. (-7:40) Kitér a Dunapatajon töltött gyermekkori évekre, majd a középiskolai tanulmányaira (-11:23) Visszaemlékszik az 1956-os forradalom fővárosi eseményeire. (-23:00) Beszél tanulmányai folytatásáról (esti gimnázium) és a teológiai tanulmányairól. (-31:25) Kitér arra, miért nem vitték el sorkatonai szolgálatra. (-32.30) Beszél Kecskemétre történő kihelyezéséről és lelkészi hivatásáról, majd áthelyezéséről Pécsre 1970-ben. (-35:00) Kitér a református egyház helyzetére, lelkészi feladatokra. (-39:33) Részletezi az Állami Egyházügyi Hivatal szerepét a Kádár-korszakban. (-47:28) Beszél a rendszerváltoztatás előidézte változásokról és börtönlelkészi és tábori lelkészi hivatásáról. (-49:30)
Interjúalany: Szalay Lajos
Felvétel időpontja: 2011. május 12.

Hossz: 00:26:00
Az interjúalany beszél arról, hogy menekülniük kellett a Délvidékről a második világháború idején, és a magyarországi letelepedés nehézségeiről (0:38), arról, hogy ki akarták vinni Németországba, de meg akart szökni, és hadbíróság elé állították (5:22), arról, hogy angol hadifogságba került, és hogy hogyan alakult további sorsa a II. világháborúban (7:05), az ötvenes évekbeli katonaéletről és a katonaságról (14:37), ahonnan elindult mozigépész karrierje (15:43), majd beszél szódagyári munkájáról, és visszatér mozigépészi tevékenységére is, amelyet 1954-től 1958-ig végzett (18:25).
Interjúalany: Bátori József
Felvétel időpontja: 2011. március 04.

Hossz: 00:40:00
Az interjúalany beszél a II. világháborúról (0:38), csendőr édesapja visszatéréséről a hadifogságból (4:10), illetve a háború után az élet megindulásáról, az oktatás jellegéről (9:27). Megemlíti a soproni határsáv kiépülését (25:12), az 1956-os forradalom helyi hatásairól (29:90), illetve a Kádár-korszak mindennapjairól, munkáról, lakásról, KISZ-tagságról és vallási életről (33:00).
Interjúalany: Sándor István
Felvétel időpontja: 2011. január 08.