21 év a falu szolgálatában

hossz: 00:44:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogyan lett tanácselnök, milyen munkát végzett (4:39), a rendszerváltás előzményeiről, az első önkormányzati választásról (16:44), a rendszerváltást követő első évek fejlődéséről, a megvalósuló nagyberuházásokról (20:22), sikerének titkáról (26:33), a gyerekek számának csökkenéséről, az iskolát érintő problémákról (31:33), a városi rang megpályázásáról, a köztéri alkotásokról (34:29), az alacsony foglalkoztatottságról, a bioerőmű megépítéséről (38:38), munkájának elismeréséről, jelenlegi tevékenységéről (41:52).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Rényai János, 1952, Szakoly

Interjúalany foglalkozása: gépjármű-technikus (Politika, Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 20.

Felvétel helyszíne: Szakoly

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kiss Ramóna, Tóth Gábor, Pallai Anita, Marozsán József

Feltöltötte: nagykallo

Interjút készítő iskola: Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium